Manchuria 东北Pingyao 平遥 :Shanxi 山西Inner Mongolia 内蒙古When We Were Young 360Guizhou 六盘水 bQ 360Tomb Sweeping DayFilial Piety 孝顺: Shiucheng, Liupanshui, Guizhou: SW ChinaYUNNAN–CHINA 云南–中国Guangzhou Market: 广州市场Ningxia Gouji of China: 宁夏枸杞Ningxia Market: 宁夏市场Chopstick Factory: Inner Mongolia 内蒙